วิธีการรับสินค้า

 

 

 

ทางบริษัทจัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ทั้งนี้ยังไม่ได้รวมราคาส่งสินค้า โดยราคาขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้า

ลูกค้าในกรุงเทพ สามารถติดต่อเพื่อนัดรับสินค้าได้